Rengaspanssari

6-yhteen (3/3)

Riviä jatketaan pujottamalla aina yksi avoin rengas viiden edellisen suljetun renkaan läpi (kuvassa esitetty vaaleampina).

[kuva: rivin jatkaminen]

Avoimeen renkaaseen pujotetaan vielä yksi suljettu rengas, minkä jälkeen rengas suljetaan. Riviä jatketaan samalla tavalla täyteen mittaansa.

[kuva: jatkettu rivi]

Kuten tästä huomannee, 6-yhteen-kaava toimii periaatteessa aivan samalla tavalla kuin 4-yhteen-kaava. Kannattaa kuitenkin muistaa että 6-yhteen-kaava vaatii huomattavasti enemmän renkaita tietyn kokoisen kappaleen valmistamiseen kuin 4-yhteen-kaava, joten se on vastaavasti työläämpi valmistaa ja raskaampi päällä. Renkaiden halkaisijan on syytä olla suurempi, sillä kokeillessani tätä 1.5mm/8mm renkailla (jotka toimivat hyvin 4-yhteen-kaavassa), lopputulos muistutti lähinnä rautaista levyä. Tosin, siitä ei mennyt edes haarukka läpi lyödessä, joten se voisi olla hyvä taisteltaessa ravintoloissa.

Koska n-yhteen-kaavat ovat keskenään rakenteellisesti yhteensopivia n:n ollessa parillinen luku >= 4, näin selkeästi ilmaistuna, voidaan niitä helposti yhdistää toisiinsa. Tästä on hyötyä kun panssariin halutaan tehdä tiheämpiä kohtia.

< edellinen | seuraava >

π