Rengaspanssari

4-yhteen (5/6)

Riviä jatketaan täyteen mittaansa asti aina kaksi rengasta kerrallaan. Näistä renkaista toinen on avoin ja toinen valmiiksi suljettu. Kätevintä on ensin liittää avoin rengas yksinään panssariin ja pujottaa suljettu rengas sitten.

[kuva: avoimen renkaan liittäminen]

Avoin rengas (kuvassa oranssi) pujotetaan aina kolmen panssarissa jo olevan renkaan läpi. Näistä yksi on aina ylimmän rivin edellinen suljettu rengas ja kaksi edellisellä rivillä. Tämän jälkeen avoin rengas täydennetään liittämällä siihen vielä yksi uusi suljettu rengas.

[kuva: suljetun renkaan liittäminen]

Nyt avoimen renkaan läpi menee yhteensä neljä rengasta, mikä on 4-yhteen-kaavassa suhteellisen toivottava ilmiö, joten se voidaan sulkea.

[kuva: renkaat paikallaan suljettuna]

Koko rivi valmistetaan loppuun samalla tekniikalla, ts. renkaiden lisäämistä jatketaan kunnes ylin rivi on yhtä pitkä kuin alemmat rivit. Näin syntyy suorakulmainen pala rengaspanssaria, jota kasvatetaan rivi kerrallaan haluttuun mittaan asti. Panssaria voi tarvittaessa kääntää 90 astetta, jolloin samalla tekniikalla voidaan kasvattaa panssaria myös toiseen suuntaan.

Kannattaa pitää mielessä että panssari venyy aivan eri tavalla pituus- kuin leveyssuunnassa. Vaatteisiin panssari kannattaa aina sijoittaa siten, että se venyy painovoiman vaikutuksesta mahdollisimman vähän - siis suurin venyvyys on vaakatasossa. Tällöin käyttäjän mahdolliset lisäkilot eivät myöskään muodosta ongelmaa niin helposti... =)

Joitain kappaleita valmistettaessa on tarpeellista tehdä riveistä eri pituisia. Jos reunojen yhtenäisyydellä ei ole väliä, voidaan toki vaan aloittaa rivi hieman sisempää ja vastaavasti lopettaa rivi hieman kesken. Näin voidaan valmistaa esim. kolmion muotoisia reunuksia panssariin. Sen sijaan käyttäjänsä muotoja mukailevia vaatekappaleita tehdessä on tarpeellista säilyttää panssarin reunat yhtenäisinä. Tällöin rivien lyhentäminen tehdään vetämällä riviä kasaan. Tämä onnistuu yhdistämällä joitakin renkaita useampaan kuin neljään muuhun renkaaseen, ts. "oranssi" rengas pujotetaan kahden ylimääräisen renkaan läpi (kuten 6-yhteen-kaavassa). Rivin pidentäminen onnistuu liittämällä riville yksi ylimääräinen rengasyhdistelmä, jolloin viereiselle riville muodostuu tiheämpi kohta (aivan kuin sitä olisi lyhennetty suhteessa pidennettävään riviin). renkaita kuin normaalisti menisi.

Sekä rivien pidentäminen että lyhentäminen tulisi ulkonäkösyistä tehdä symmetrisesti aina rivin keskelle. Mikäli samalla rivillä tarvitaan useita lyhennyksiä tai pidennyksiä, tehdään ne keskenään symmetrisesti ja jotensakin tasaisin välein. Pidennyksiä tai lyhennyksiä ei missään tapauksessa tehdä panssarin reunoille. (Mahdollisena poikkeuksena panssarin jonkin reunan kokonaisuudessaan kattava koristeellinen tihennys 6-yhteen-kaavalla.)

< edellinen | seuraava >

π