Rengaspanssari

4-yhteen (6/6)

Kokonainen panssari valmistetaan useista paloista, jotka liitetään reunoista toisiinsa. Esim. rautapaita syntyy helpoiten tekemällä erikseen suorakulmaiset etu- ja takapalat, jotka liitetään sitten reunoista yhteen, lukuunottamatta käyttäjän ruumiinosille mahdollisesti jätettäviä aukkoja. (Perinteisesti ainakin päälle ja toiselle kädelle on jätetty aukko, usein jopa molemmille käsille.) Mahdolliset lyhyet tai pitkät hihat tehdään liittämällä käsien aukkoihin pitkulaiset palat panssaria, jotka yhdistetään reunoilta putkimaisiksi.

[kuva: kaksi palaa panssaria]

Yhdistettävät reunat asetetaan ensin vastakkain siten, että palojen rivit ovat kohdakkain. Yhdistäminen tapahtuu tämän jälkeen yksinkertaisesti liittämällä toisiaan vastaavien rivien päädyissä oleviin suljettuihin renkaisiin avonaisia renkaita. Tämän ohjeen mukaisesti tehdyssä panssarissa on reunimmaisessa rivissä aina yksi rengas enemmän kuin sisemmässä rivissä, joten kukin avonainen rengas liitetään molemmilla puolilla aina kahteen suljettuun renkaaseen. Tällöin kaava jatkuu yhtenäisenä puolelta toiselle, eikä panssariin jää minkäänlaista saumaa.

[kuva: avoimet renkaat liitettynä]
Avoimet renkaat (oransseja) pujotettuna toiselle puolelle.
[kuva: palat yhdistettynä]
Palat jatkuvat toisistaan saumattomasti kun renkaat on suljettu.

Kun viimeinenkin pala on yhdistetty, on panssari periaatteessa valmis. Sitä voi toki vielä viimeistellä esim. sovittamalla sitä käyttäjänsä mittoihin ja muotoihin poistamalla joistain riveistä renkaita ja liittämällä sitten niiden ympäristön renkaat uudelleen yhteen tiheämmin. Tähän voi soveltaa aiemmin mainittua rivien lyhennystapaa.

Koristelu onnistuu vaikkapa liittämällä helmoihin kuviointia (kolmioita, aaltoja, neliskulmaista "tornikuviota") tai tiheämpää kaavaa (6-yhteen). Myös eri värisiä renkaita yhdistämällä voidaan tehdä kuvioita.

< edellinen | seuraava >

π