Rengaspanssari

6-yhteen (1/3)

Tiheämpi variaatio aiemmin kuvaillusta 4-yhteen-kaavasta on siitä suoraan johdettu 6-yhteen-kaava (engl. "6-in-one"). Näissä ohjeissa käydään 6-yhteen-kaava läpi vain 4-yhteen-kaavasta olennaisesti poikkeavilta osin. Oletuksena siis on, että lukija on jo perehtynyt panssarin valmistukseen 4-yhteen-kaavalla.

Kuvituksesta mainittakoon sen verran, että renkaiden paljouden vuoksi joka toisen vaakarivin renkaat ovat kuvissa väriltään sinertävän harmaita. Uudet avoimet renkaat ovat oransseja.

[kuva: seitsemän rengasta liitettynä yhteen] 6-yhteen-panssarin valmistus aloitetaan liittämällä yhteen avonaiseen renkaaseen kuusi suljettua rengasta ja sulkemalla sitten tämä avonainen rengas. Näin muodostuu panssarin peruselementti, jossa yhden renkaan jonka läpi kulkee kuusi muuta rengasta.

[kuva: renkaat levitettynä]

[kuva: retjun jatkaminen] Ensimmäinen rivi valmistetaan jatkamalla tätä ketjua aina kolmella renkaalla, siis aivan kuten 4-yhteen-kaavassakin. Yhteen avonaiseen renkaaseen on siis liitetty valmiiksi kaksi suljettua rengasta. 4-yhteen-kaavasta poiketen tuo avonainen rengas kuitenkin liitetään "syvemmälle" ketjuun, eli se pujotetaan neljän edellisen suljetun renkaan läpi.

[kuva: jatkettu ketjun]

Riviä jatketaan halutun mittaiseksi.

< edellinen | seuraava >

π